Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on monipuolista toimintaa kattaen niin ennaltaehkäisevän, kuin esimerkiksi vamman tai leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen. Urheilufysioterapian avulla pyritään saavuttamaan ja ylläpitämään urheilijan tai kuntoliikkujan optimaalinen toimintakyky. Toiminnan tavoitteena on lisätä urheilijan harjoitettavuutta eli kykyä kestää oman lajin harjoittelua ja kilpailua. Loukkaantumisherkkyyden pienentäminen on yksi merkittävimmistä osa-alueista, johon urheilufysioterapian avulla voidaan päästä. Terveet päivät tarkoittavat mahdollisuutta parempaan harjoitteluun, joka lisää urheilijan suorituskykyä ja kuntoliikkujalla kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kenelle urheilufysioterapia sopii?

Urheilufysioterapiaan voivat tulla urheilijat, kuntoliikkujat, kasvuikäiset lapset ja nuoret tai vaikka uutta harrastusta suunnittelevat.

Terve urheilija/liikkuja

Terve urheilija saa apua loukkaantumisherkkyyden pienentämiseen ja toisaalta parantamaan fyysisiä ominaisuuksia tukemaan omaa lajia. Oikeanlaisella harjoittelulla on iso merkitys terveenä pysymiseen. Urheilufysioterapeutti auttaa varsinaisen harjoittelun lisäksi kuormituksen hallinnassa ja harjoittelun suunnittelussa.

Oireileva urheilija/liikkuja

Vastaanotolle voit tulla esimerkiksi erilaisten kiputilojen vuoksi, jotka eivät vielä estä harjoittelua. Haastattelun ja tutkimisen pohjalta suunnitellaan asiakkaan kanssa sopiva tapa hoitaa kiputilat. Vaivasta riippuen voidaan jatkaa harjoittelua normaalisti ottaen mukaan tukiharjoitteet tai tarvittaessa antaa kudoksille toipumisaikaa muokaten kuormitusta ja tehden yksilöllisiä harjoitteita toimintakyvyn paranemiseksi.

Loukkaantunut urheilija/liikkuja

Vamman sattuessa on tärkeää aloittaa kuntoutus mahdollisimman pian. Oli kyseessä akuutti vamma, rasitusvamma tai vaikkapa leikkaus, niin nopeasti aloitetulla kuntoutuksella voidaan minimoida kuntoutusjaksoon kuluva aika. Urheilija tai aktiivisesti harrastava voi ruveta harjoittelemaan välittömästi vamman tai leikkauksen jälkeen. Alkuvaiheessa harjoittelu voi keskittyä enemmän ympäröiviin kudoksiin ja muiden kehonosien vahvistamiseen. Urheilufysioterapeutin avulla saat turvalliset ohjeet vamman kuntoutukseen ja yleiseen harjoitteluun.

Lajiin paluu kuntoutuksen jälkeen

Vamman tai leikkauksen jälkeen on tärkeää palata asteittain oman lajin harjoitteluun. Urheilufysioterapiassa saat fysioterapeutin tuen lisäksi tarkan suunnitelman turvallisesta harjoitteluun paluusta.

Kasvuikäiset lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten kasvuun liittyviin rasitusvammoihin voidaan puuttua urheilufysioterapiassa tehokkaasti. Rasitusvammoissa on yleensä liikkuvuuteen, liikehallintaan, voimaan tai kuormituksen hallintaan liittyviä syitä. Näihin taustasyihin pureudutaan urheilufysioterapiassa.

Tervetuloa ammattilaistemme käsittelyyn

Mitä me teemme

Tutkimme asiakkaamme parhaan mahdollisen hoidon löytämiseksi.

Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia

Fysioterapeutti on ammattilainen tuki- ja liikuntaelin ongelmien tutkimisessa ja hoidossa...

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- jatoimintakykyä ja tukemaan...

Fysikaaliset hoidot

Pintalämpöhoitoa savipakkauksilla käytetään yleensä esihoitona manuaaliselle käsittelylle. Lämpö vilkastuttaa verenkiertoa ja lisää aineenvaihduntaa...

Hieronta

Hieronta on hoitotarkoituksessa suoritettua pehmytkudoksiin kohdistuvaa käsittelyä. Yleisimmin hieronta on lihasten käsittelyä...

Urheilufysioterapia

Urheilijan / kuntoilijan lihashuollolla pyritään ennalta ehkäisemään urheiluvammojen syntyminen ja auttaa urheilijaa saavuttamaan...

McKenzie-terapia

Terapia aloitetaan potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoiseen asentoihin

Akupunktio

Akupunktio on useita tuhansia vuosia vanha kiinalainen hoitomenetelmä, joka perinteisimmillään on ollut ennaltaehkäisevää hoitoa sisältäen neulottelun lisäksi ohjeita ja neuvoja terveistä...

Pulsoiva magneettiterapia

Pulsoiva magneettikenttäterapia vaikuttaa elimistön omaan paranemiskykyyn ja sitä voidaan käyttää stressistä luunmurtumiin. Elimistömme rakentuu...

Manuaaliset käsittelyt

Neuraalisen kudoksen mobilisoinnilla elvytetään kudoksen verenkiertoa ja lisätään elastisuutta...