Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Fysioterapeutti on ammattilainen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tutkimisessa ja hoidossa. 

Syitä terapiaan hakeutumiseen voivat olla esimerkiksi leikkauksen jälkeinen kuntoutus tai konservatiivisesti toteutettava kuntoutus.

Fysioterapia lähtee asiakkaan tutkimisesta, ongelmien kartoittamisesta ja hoidon suunnittelusta. Fysioterapian keinoja ovat terapeuttinen harjoittelu, manuaaliset käsittelyt ja fysikaaliset hoidot.

Terapian vaikuttavuutta seurataan ja tarvittaessa hoitosuunnitelmaa muutetaan. Terapiajaksoon aikana asiakas saa tarvittaessa yksilölliset, kirjalliset kotihoito-ohjeet.

Fysioterapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä.

 

Tervetuloa ammattilaistemme käsittelyyn

Mitä me teemme

Tutkimme asiakkaamme parhaan mahdollisen hoidon löytämiseksi.

Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia

Fysioterapeutti on ammattilainen tuki- ja liikuntaelin ongelmien tutkimisessa ja hoidossa...

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- jatoimintakykyä ja tukemaan...

Fysikaaliset hoidot

Pintalämpöhoitoa savipakkauksilla käytetään yleensä esihoitona manuaaliselle käsittelylle. Lämpö vilkastuttaa verenkiertoa ja lisää aineenvaihduntaa...

Hieronta

Hieronta on hoitotarkoituksessa suoritettua pehmytkudoksiin kohdistuvaa käsittelyä. Yleisimmin hieronta on lihasten käsittelyä...

Urheilufysioterapia

Urheilijan / kuntoilijan lihashuollolla pyritään ennalta ehkäisemään urheiluvammojen syntyminen ja auttaa urheilijaa saavuttamaan...

McKenzie-terapia

Terapia aloitetaan potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoiseen asentoihin

Akupunktio

Akupunktio on useita tuhansia vuosia vanha kiinalainen hoitomenetelmä, joka perinteisimmillään on ollut ennaltaehkäisevää hoitoa sisältäen neulottelun lisäksi ohjeita ja neuvoja terveistä...

Pulsoiva magneettiterapia

Pulsoiva magneettikenttäterapia vaikuttaa elimistön omaan paranemiskykyyn ja sitä voidaan käyttää stressistä luunmurtumiin. Elimistömme rakentuu...

Manuaaliset käsittelyt

Neuraalisen kudoksen mobilisoinnilla elvytetään kudoksen verenkiertoa ja lisätään elastisuutta...